گواهینامه های ایزو - ISO Certificates

صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی  ISO50001:2011

صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

ISO50001:2011 چیست؟

اين استاندارد سازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنین آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه های انرژی نماید هدايت مي کند.

يکشنبه 22 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2237)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
تگ ها:
صدور گواهینامه HSE-MS

صدور گواهینامه HSE-MS

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE-MS

HSE-MS چیست؟

سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی  کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد .

جمعه 20 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (14477)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
تگ ها:
صدور گواهینامه  GMP

صدور گواهینامه GMP

خدمات صدور گواهینامه بین المللی اصول تولید مناسب برای صنایع غذایی GMP

GMP چیست؟  

به معنی اصول تولید مناسب می باشد که برای بالابردن کیفیت و اطمینان از کارآیی فرآورده مواد عذایی بکار میرود. 
جمعه 20 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2346)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
تگ ها:
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مواد غذایی  ISO22000:2005

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مواد غذایی ISO22000:2005

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مواد غذایی ISO22000:2005

ISO22000:2005 چیست؟

سیستمی جهت حصول اطمينان از ايمني مواد غذايي درطول زنجيره مواد غذايي تا مرحله مصرف نهايي مدون شده است بطوریکه در طول زنجيره مواد غذايي تمام خطرات ايمني مواد غذايي شناسايي و به طور مناسب در هر مرحله كنترل      مي گردد .

پنجشنبه 19 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2682)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه HACCP

صدور گواهینامه HACCP

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم ایمنی غذایی HACCP

HACCP چیست؟

مدلی جهت حصول اطمينان از ايمني غذايي درطول زنجيره غذايي از مواد اولیه تا مرحله تولید مدون شده است
پنجشنبه 19 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (3696)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/8
تگ ها:
خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005

ISO17025:2005چیست؟

           اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون بايد در صورت تمايل به اثبات بکارگيري و برقراري           يك سيستم كيفيت، اثبات صلاحيت فني و توانايي ارائه نتايج فني معتبر را برآورده سازند.
چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1823)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه ISO17020:2012

صدور گواهینامه ISO17020:2012

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در شرکتهای بازرسی ISO17020:2012

ISO17020:2012چیست؟

اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه شرکتها و موسسات بازرسی  بايد در صورت تمايل به اثبات بکارگيري و برقراري يك سيستم كيفيت، اثبات صلاحيت فني و توانايي ارائه نتايج فني معتبر را برآورده سازند.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2015)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه ISMS)  ISO27001:2005)

صدور گواهینامه ISMS) ISO27001:2005)

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS) ISO27001:2005)

ISO27001:2005 چیست؟

اين استاندارد تضمين کننده محافظت موثر از دارائي ها و اعمال کنترل هاي متناسب با ريسک هاي سازمان و همچنین ايجاد سطح حفاظتي مطلوب و متناسب با نياز سازمان می باشد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2417)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/5
تگ ها:
صدور گواهینامه  ISO10015:1999

صدور گواهینامه ISO10015:1999

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت آموزش ISO10015:1999

ISO10015:1999چیست؟

سیستمی مبتنی بر شناسايي و تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي و طراحي و برنامه‌ريزي آموزش، تدارك براي آموزش، ارزشيابي آموزش، كنترل و بهبود فرايند و اثربخشي بيشتر است .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1955)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

صدور گواهینامه تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در صنعت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

ISO 13485:2003 چیست؟

این استاندارد بین المللی به تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت می پردازد که می تواند توسط سازمانهایی که به طراحی، توسعه، نصب، تولید وارائه خدمات ابزارهای پزشکی ویا طراحی، توسعه وارائه خدمات مرتبط اشتغال دارند، مورد استفاده قرارگیرد

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2091)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه GMP

صدور گواهینامه GMP

خدمات صدور گواهینامه بین المللی اصول تولید مناسب برای صنایع تجهیزات پزشکی GMP

GMP چیست؟           

Gmp به معنی اصول تولید مناسب می باشد که برای بالابردن کیفیت و اطمینان از کارآیی تجهیزات پزشکی بکار میرود. 

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2585)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/8
تگ ها:
صدور گواهینامه  IWA 2:2007

صدور گواهینامه IWA 2:2007

خدمات صدور گواهینامه بین المللی راهنمای سیستم مدیریت آموزش IWA 2:2007

 IWA 2:2007چیست؟

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند.


چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2032)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه  ISO 20000:2011

صدور گواهینامه ISO 20000:2011

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت فناوری اطلاعات ISO 20000:2011

ISO 20000:2011 چیست؟

اين استاندارد برای ارائه پشتیبانی و بهبود خدمات فن آوری اطلاعات و همچنین ايجاد سطح اطلاعاتی مطلوب و متناسب با نياز سازمان در ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان می باشد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2372)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه ISO 15189:2012

صدور گواهینامه ISO 15189:2012

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در آزمایشگاههای تشخیص طبی ISO 15189:2012

ISO 15189:2012چیست؟

اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه آزمایشگاههای تشخیص طبی بايد در صورت تمايل به اثبات بکارگيري و برقراري يك سيستم كيفيت، اثبات صلاحيت فني و توانايي ارائه نتايج فني معتبر را برآورده سازند.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1947)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
تگ ها:
گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS (ISO90001-ISO14001-OHSAS18001

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS (ISO90001-ISO14001-OHSAS18001

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

IMS یک استاندارد مديريت یکپارچه سیستمی متشکل از سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 است.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (17540)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/3
صدور گواهینامه ISO18513:2003

صدور گواهینامه ISO18513:2003

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت خدمات گردشگری، هتل ها ISO18513:2003

ISO18513:2003 چیست؟

سیستمی مبتنی بر مدیریت فرایندها و فعالیتهای کلیدی سازمان ها و شرکتها یی که در ارتباط با صنعت توریسم ، گردشگری ، هتلها و اسکان هستند کاربرد دارد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2196)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:
صدور گواهینامه AS 9100:2009

صدور گواهینامه AS 9100:2009

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در صنایع هوایی AS 9100:2009

AS 9100:2009  چیست؟

سیستمی مبتنی بر تصمیم استراتژیک ، مدیریت فرایندها و فعالیتهای کلیدی سازمان ها که با رویکرد نیازها ، اهداف ، خدمات ، کارکنان ، ساختار و ریسکهای سازمان و ... که منجربه بهبود مستمر و رضایت مشتری در سازمانها می گردد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2121)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها - ISO 10006

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها - ISO 10006

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2008

هدف کلی گواهینامه ایزو 10006 ايجاد، حفظ و ارتقاء سطح كيفيت در پروژه‌ها، از طريق ایجاد يك رويكرد نظام مند است به نحوی که  نيازهای تصریحی و تلويحي مشتری، درك و فراهم شوند.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (22029)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
گواهینامه ISO TS 29000

گواهینامه ISO TS 29000

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی - ISO TS 29000

ISO TS 29001:2010 چیست؟

سيستمی را براي طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارائه خدمات براي صنايع گاز ، پتروشيمي و نفت مشخص کرده و چرخه زنجیره تامین را از شکل گیری محصول یه خدمت تا رفع نیاز مشتری(کارفرما) کنترل می نماید.


چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (35943)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - ISO 9001

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - ISO 9001

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

گواهینامه ایزو 9001 سیستمی است مبتنی بر مدیریت فرایندها و فعالیت های کلیدی سازمان ها و شرکت ها که نتیجه آن ارتباط صحیح و مناسب بین فرایندهای سازمان ازجمله انبار، تولید، کنترل کیفیت، فروش، خرید، بازاریابی و ... که منجربه بهبود مستمر و رضایت مشتری در سازمان ها می گردد.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (19782)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/7
RSS
12

تماس با ایزو سرتیفیکیت

گروه راهبرد صنعت:

نشانی: گیشا، خیابان دوم، پلاک ۱۷، واحد ۸

تلفن: ۸۸۲۴۹۵۲۰-۰۲۱ و ۸۸۴۸۴۶۲۵-۰۲۱

تلفن همراه: ۳۳۴۵۷۰۳-۰۹۱۲ و ۳۷۳۰۹۳۳-۰۹۳۹

فاکس : ۸۸۲۶۹۷۳۰-۰۲۱

ایمیل : rsagroup@yahoo.com

گواهینامه های ایزو

Here you can buy Louis Vuitton Bags Replica : Louis Vuitton Handbags Add Distinctive Savor On Your Style So you here is a new handbag. What should you buy and why? Website monetization methods include designer handbags, replicas of designer handbags, vintage handbags, and discount store handbags. Check characteristics before you spend your hard-earned funds a new tote. Owning less prestigiously one picture bag will prove being good money spent. You can actually say that you've been creative enough to uncover the particular kind of your handbag, and linkedin profile that, it has an added personal touch. Hobo Handbag - That is a very useful handbag terrible day draw on. It typically has a large interior and can fit a lot of items. It hard slung your shoulder or carried. It is a number of colors and fabrics and is especially perfect each casual and professional periods. A woman's handbag of is always personal. Choosing the right handbag is not limited as looks good but the way woman feels about it in relation to if she is comfortable on it or not really. Therefore, it's a couple of choosing the handbag the actual right on her behalf. If you are in the position of buying a handbag as a gift for a woman make an attempt to can see the types of handbags you have observed her carrying in the before. With regards to specific "looks", certain styles of handbag s are really more appropriate. For instance, if you normally dress for the office, odds are you'll will need a handbag to help. Opt for a prepared bag with two top handles on a chic, ladylike look. Across the other hand, if you're trying to be able to a more casual look, pick up a messenger bag (which you can discover in a lot of canvas to leather). Worn across the body, these bags leave your arms free; however are certainly more stylish than backpacks. In search of something thigh? Sling a slouchy "hobo" style bag over your shoulder. And in case your style is a small amount edgier, lift a clutch bag adorned with metal hardware or studs. Threads ought not to be hanging out or stitched all over the place. Whether or not messy stitches are found only within the of a handbag, an actual Dolce and Gabbana handbag does not need faulty stitches anywhere. So, for anyone who is tired obtaining the same handbags as your friends, you can go and consider buying a personalized photo handbags. Here, you will be the individual that will design your purse. It can be anything. It are usually a picture of you, dreams of simple . pet it will even end up being a picture of one's car. With custom photo handbags, design possibilities are limitless. All you need is to get those talents flowing. ideal authentic handbag, women's handbags, handbag hooks, picture purse
cartier schmuck replica deutschland van cleef replica Bvlgari B.ZERO1 replica fake bvlgari ring bracelet love Cartier replique cartier love ring replica cartier trinity ring replica cartier love bracelet replica cartier love bracelet replica 1:1 juste un clou replica cartier bracelet replica fake chanel shoes replique louboutin replica gucci shoes louis vuitton wallet replica louis vuitton wallet replica replica louis vuitton wallet replica louis vuitton backpack Bolsos Louis Vuitton outlet louis vuitton sling Bag replica dior replica replica louis vuitton luggage louis vuitton backpack replica louis vuitton duffle bag replica louis vuitton Pochette replica replica louis vuitton wallet replica handbags australia Cartier dupe Armband replica louis vuitton Pochette replica louis vuitton replica men fake louis vuitton gürtel replica handbags in usa replica borse louis vuitton louis vuitton neverfull replica replica borse louis vuitton louis vuitton turkei online chanel tasche fake fake louis vuitton backpack chanel shoes replica louis vuitton imitazioni Best Fake Jordan 1 chanel replica chanel replica replica chanel backpack Fendi Peekaboo replica Sac goyard pas cher sac hermes pas cher Sac chanel pas cher chine imitation sac hermes imitazioni louis vuitton louis vuitton hat replica sac dior pas cher chine imitation louis vuitton fake louis vuitton wallet louis vuitton shoes replica louis vuitton wallet replica fake louis vuitton wallet replica louis vuitton m40780 replica louis vuitton wallet