گواهینامه های ایزو - ISO Certificates

صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی  ISO50001:2011

صدور گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011

ISO50001:2011 چیست؟

اين استاندارد سازمانها و شرکتها را با يک ساختار يکسان در جهت استقرار سيسـتم و فرآينــدهاي مورد نياز براي بهبــود اثربخشي انرژي و همچنین آنها را به توسعه و پياده سازي خط مشي و اهداف پيرامون نيازمندي ها و الزامات قانوني در مورد جنبه های انرژی نماید هدايت مي کند.

يکشنبه 22 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1950)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
تگ ها:
صدور گواهینامه HSE-MS

صدور گواهینامه HSE-MS

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت HSE-MS

HSE-MS چیست؟

سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی  کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می دهد .

جمعه 20 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (12264)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
تگ ها:
صدور گواهینامه  GMP

صدور گواهینامه GMP

خدمات صدور گواهینامه بین المللی اصول تولید مناسب برای صنایع غذایی GMP

GMP چیست؟  

به معنی اصول تولید مناسب می باشد که برای بالابردن کیفیت و اطمینان از کارآیی فرآورده مواد عذایی بکار میرود. 
جمعه 20 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1989)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
تگ ها:
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مواد غذایی  ISO22000:2005

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مواد غذایی ISO22000:2005

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت مواد غذایی ISO22000:2005

ISO22000:2005 چیست؟

سیستمی جهت حصول اطمينان از ايمني مواد غذايي درطول زنجيره مواد غذايي تا مرحله مصرف نهايي مدون شده است بطوریکه در طول زنجيره مواد غذايي تمام خطرات ايمني مواد غذايي شناسايي و به طور مناسب در هر مرحله كنترل      مي گردد .

پنجشنبه 19 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2215)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه HACCP

صدور گواهینامه HACCP

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم ایمنی غذایی HACCP

HACCP چیست؟

مدلی جهت حصول اطمينان از ايمني غذايي درطول زنجيره غذايي از مواد اولیه تا مرحله تولید مدون شده است
پنجشنبه 19 شهريور 1394/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (3259)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/8
تگ ها:
خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO17025:2005

ISO17025:2005چیست؟

           اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون بايد در صورت تمايل به اثبات بکارگيري و برقراري           يك سيستم كيفيت، اثبات صلاحيت فني و توانايي ارائه نتايج فني معتبر را برآورده سازند.
چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1519)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه ISO17020:2012

صدور گواهینامه ISO17020:2012

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در شرکتهای بازرسی ISO17020:2012

ISO17020:2012چیست؟

اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه شرکتها و موسسات بازرسی  بايد در صورت تمايل به اثبات بکارگيري و برقراري يك سيستم كيفيت، اثبات صلاحيت فني و توانايي ارائه نتايج فني معتبر را برآورده سازند.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1739)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه ISMS)  ISO27001:2005)

صدور گواهینامه ISMS) ISO27001:2005)

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS) ISO27001:2005)

ISO27001:2005 چیست؟

اين استاندارد تضمين کننده محافظت موثر از دارائي ها و اعمال کنترل هاي متناسب با ريسک هاي سازمان و همچنین ايجاد سطح حفاظتي مطلوب و متناسب با نياز سازمان می باشد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2054)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/5
تگ ها:
صدور گواهینامه  ISO10015:1999

صدور گواهینامه ISO10015:1999

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت آموزش ISO10015:1999

ISO10015:1999چیست؟

سیستمی مبتنی بر شناسايي و تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي و طراحي و برنامه‌ريزي آموزش، تدارك براي آموزش، ارزشيابي آموزش، كنترل و بهبود فرايند و اثربخشي بيشتر است .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1686)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

صدور گواهینامه تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در صنعت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2003

ISO 13485:2003 چیست؟

این استاندارد بین المللی به تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت می پردازد که می تواند توسط سازمانهایی که به طراحی، توسعه، نصب، تولید وارائه خدمات ابزارهای پزشکی ویا طراحی، توسعه وارائه خدمات مرتبط اشتغال دارند، مورد استفاده قرارگیرد

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1825)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه GMP

صدور گواهینامه GMP

خدمات صدور گواهینامه بین المللی اصول تولید مناسب برای صنایع تجهیزات پزشکی GMP

GMP چیست؟           

Gmp به معنی اصول تولید مناسب می باشد که برای بالابردن کیفیت و اطمینان از کارآیی تجهیزات پزشکی بکار میرود. 

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2305)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/8
تگ ها:
صدور گواهینامه  IWA 2:2007

صدور گواهینامه IWA 2:2007

خدمات صدور گواهینامه بین المللی راهنمای سیستم مدیریت آموزش IWA 2:2007

 IWA 2:2007چیست؟

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند.


چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1762)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه  ISO 20000:2011

صدور گواهینامه ISO 20000:2011

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت فناوری اطلاعات ISO 20000:2011

ISO 20000:2011 چیست؟

اين استاندارد برای ارائه پشتیبانی و بهبود خدمات فن آوری اطلاعات و همچنین ايجاد سطح اطلاعاتی مطلوب و متناسب با نياز سازمان در ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان می باشد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (2048)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
صدور گواهینامه ISO 15189:2012

صدور گواهینامه ISO 15189:2012

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در آزمایشگاههای تشخیص طبی ISO 15189:2012

ISO 15189:2012چیست؟

اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي است كه آزمایشگاههای تشخیص طبی بايد در صورت تمايل به اثبات بکارگيري و برقراري يك سيستم كيفيت، اثبات صلاحيت فني و توانايي ارائه نتايج فني معتبر را برآورده سازند.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1652)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/0
تگ ها:
گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS (ISO90001-ISO14001-OHSAS18001

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS (ISO90001-ISO14001-OHSAS18001

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

IMS یک استاندارد مديريت یکپارچه سیستمی متشکل از سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 است.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (15153)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 2/3
صدور گواهینامه ISO18513:2003

صدور گواهینامه ISO18513:2003

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت خدمات گردشگری، هتل ها ISO18513:2003

ISO18513:2003 چیست؟

سیستمی مبتنی بر مدیریت فرایندها و فعالیتهای کلیدی سازمان ها و شرکتها یی که در ارتباط با صنعت توریسم ، گردشگری ، هتلها و اسکان هستند کاربرد دارد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1922)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 4/0
تگ ها:
صدور گواهینامه AS 9100:2009

صدور گواهینامه AS 9100:2009

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت در صنایع هوایی AS 9100:2009

AS 9100:2009  چیست؟

سیستمی مبتنی بر تصمیم استراتژیک ، مدیریت فرایندها و فعالیتهای کلیدی سازمان ها که با رویکرد نیازها ، اهداف ، خدمات ، کارکنان ، ساختار و ریسکهای سازمان و ... که منجربه بهبود مستمر و رضایت مشتری در سازمانها می گردد .

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: RSA Group/تعداد مشاهده (1856)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: هیچ امتیازی موجود نیست
تگ ها:
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها - ISO 10006

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها - ISO 10006

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO10006:2008

هدف کلی گواهینامه ایزو 10006 ايجاد، حفظ و ارتقاء سطح كيفيت در پروژه‌ها، از طريق ایجاد يك رويكرد نظام مند است به نحوی که  نيازهای تصریحی و تلويحي مشتری، درك و فراهم شوند.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (18705)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
گواهینامه ISO TS 29000

گواهینامه ISO TS 29000

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی - ISO TS 29000

ISO TS 29001:2010 چیست؟

سيستمی را براي طراحي ، توسعه ، توليد ، نصب و ارائه خدمات براي صنايع گاز ، پتروشيمي و نفت مشخص کرده و چرخه زنجیره تامین را از شکل گیری محصول یه خدمت تا رفع نیاز مشتری(کارفرما) کنترل می نماید.


چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (30698)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 5/0
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - ISO 9001

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت - ISO 9001

خدمات صدور گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

گواهینامه ایزو 9001 سیستمی است مبتنی بر مدیریت فرایندها و فعالیت های کلیدی سازمان ها و شرکت ها که نتیجه آن ارتباط صحیح و مناسب بین فرایندهای سازمان ازجمله انبار، تولید، کنترل کیفیت، فروش، خرید، بازاریابی و ... که منجربه بهبود مستمر و رضایت مشتری در سازمان ها می گردد.

چهارشنبه 29 بهمن 1393/نویسنده: مدير سايت/تعداد مشاهده (17137)/نظرات (0)/ امتیاز مطلب: 3/6
RSS
12

تماس با ایزو سرتیفیکیت

گروه راهبرد صنعت:

نشانی: گیشا، خیابان دوم، پلاک ۱۷، واحد ۸

تلفن: ۸۸۲۴۹۵۲۰-۰۲۱ و ۸۸۴۸۴۶۲۵-۰۲۱

تلفن همراه: ۳۳۴۵۷۰۳-۰۹۱۲ و ۳۷۳۰۹۳۳-۰۹۳۹

فاکس : ۸۸۲۶۹۷۳۰-۰۲۱

ایمیل : rsagroup@yahoo.com

گواهینامه های ایزو