Gost-R

GOST-R


GOST به روسی: (GOST) اشاره به مجموعه ای از استانداردهای فنی که  توسط شورای  علم اوزان ومقادیر و استاندارد و گواهینامه (EASC) تدوین شده است، 


که این استانداردهای منطقه ای تحت نظارت کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) است.


در حقیقت Gost-R یک استاندارد منطقه ای است و دریافت گواهینامه آن نشاندهنده:

 

-          تایید شاخص کیفیت محصول


-          انطباق محصول با استانداردها و یا مشخصات سفارش  


-          انطباق با ایمنی محصول


در سال 1992 مؤسسه استاندارد و کمیته ملی گمرک روسیه اقدام به تهیه فهرستی از کالاها نمودند که نیاز به اخذ تأییدیه استانداردGOST دارند.


سپس طبق قانون فدرال از پایان سال 2002 تعریف استاندارد GOST تغییر نمود و مقررات دقیقی به طور مداوم و از نظر فنی به روز رسانی گردید .


گواهینامه انطباق محصول با استانداردهای بین المللی( Product certification ) پس از انجام نمونه برداری و انجام آزمونهای تاییدی محصول ،


 توسط آزمایشگاههای بین المللی و آکردیته ، به محصولات تایید شده واحدهای تولیدی اعطاء می شود 

.

این گواهینامه تضمینی بین المللی برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی بوده و از جهت حضور در بازارهای جهانی ، صادرات کالا ، افزایش فروش و 


رضایت هر چه بیشتر مصرف کنندگان مورد توجه این کارخانجات واقع شده است.

 

کشورهای آسیای میانه در راستای ایجاد منطقه تجاری واحد و کنترل فروش و گردش آزاد کالاها در این حوزه ، اقدام به هماهنگ نمودن استانداردهای 


ملی و منطقه ای خود نمودند و بر مبنای الزامات استانداردهای هماهنگ شده ، استانداردها را در مشخص تدوین کردند.

 

 


گواهینامه GOST-R چیست؟

GOST-R گواهینامه معتبر محصول ، شاخص کیفیت و انطباق با ایمنی محصول در فدراسیون روسیه می باشد .


صدور گواهینامه Gost-R را اداره استاندارد دولتی روسیه (GOSSTANDART) به شرکتهای معتبر تحت نظارت خود که دارای آزمایشگاه بوده ، مجوز صدور گواهینامه GOST را می دهد.


گواهی کیفیت کالا در واقع عرضه و انطباق آنها با شرایط قراردادی است . گواهی کیفیت حاوی مشخصات کالا و یا انطباق آنها با استانداردهای خاص و یا مشخصات سفارش تحویل را تایید می کند.


گواهی انطباق برای صدور گواهینامه از محصولات تولید شده توسط شرکت های روسی و یا توسط یک شرکت وارد کننده به روسیه حمل می شود در نظر گرفته شده است.

 

 

چرا گواهینامه GOST لازم است؟

فرآیند صدور گواهینامه برای محصولات و خدمات ممکن است الزامی یا داوطلبانه باشد . صدور گواهینامه یک سیستم ایجاد شده برای حمایت از 


حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از واردات محصولات با کیفیت پایین در حوزه CIS می باشد .


با توجه به قطعنامه کمیته دولتی گمرک روسیه از تاریخ 2000/1/10، تولید کنندگان خارجی باید استانداردهای کیفیت ملی را تامین کند ، بنابراین موضوع گواهینامه Gost-R مطرح می شود .

 

 

سازمانهای،مجازصدورگواهینامه GOST-R؟

مجوز صدور گواهینامه Gost-R را اداره استاندارد دولتی روسیه (GOSSTANDART) به شرکتهای معتبر تحت نظارت خود که دارای آزمایشگاه می باشند را صادر می نماید .


 برای اخذ این گواهینامه ، نیاز به تجزیه و تحلیل سیستم و تولید محصولات مشتری از سوی این شرکتهای وابسته به اداره استاندارد روسیه باید بررسی شود. 


همچنین مشتریان بایستی برخی از اسناد و مدارک رسمی، تایید کیفیت تولید، و نمونه ای از محصولات خود را ارائه دهند .


 این مدارک مطابق با  استانداردها ی محصول بر اساس الزامات اداره استاندارد روسیه  توسط موسسه صدور گواهی تحت کنترل دقیق می گیرند .

تماس با ایزو سرتیفیکیت

گروه راهبرد صنعت:

نشانی: گیشا، خیابان دوم، پلاک ۱۷، واحد ۸

تلفن: ۸۸۲۴۹۵۲۰-۰۲۱ و ۸۸۴۸۴۶۲۵-۰۲۱

تلفن همراه: ۳۳۴۵۷۰۳-۰۹۱۲ و ۳۷۳۰۹۳۳-۰۹۳۹

فاکس : ۸۸۲۶۹۷۳۰-۰۲۱

ایمیل : rsagroup@yahoo.com